Πληροφορίες για αγοραστέςΤι δικαιολογητικά πρέπει να έχω για να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό στη Ελλάδα

 

Αν ζείτε στο εξωτερικό και θέλετε να ανοίξετε ένα τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα θα χρειαστείτε τα εξής Δικαιολογητικά:

 

1) Διαβατήριο σε ισχύ  ή  διαφορετικά Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (έκδοση Ελληνικής Αστυνομίας)

 

 2) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας

 

3) Πρόσφατος Λογαριασμός Σταθερής Τηλεφωνίας ή κινητής τηλ.

 Ή Βεβαίωσης Κατοικίας, η οποία εκδίδεται από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή της χώρας κατοικίας του πελάτη (π.χ. Αστυνομική Αρχή, Προξενική Αρχή, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικό Φορέα κ.λπ.)

 

4) Βεβαίωση εργοδότη ή Οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της χώρας άσκησης του επαγγέλματος

  

5) Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).  Σας τον εκδίδουμε εμείς ή εσείς στην Εφορία Αλλοδαπών στη Αθήνα.