Πληροφορίες για ιδιοκτήτεςΓια τους ιδιοκτήτες εκμισθωτές

Μίσθωση κατοικιών

 • Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα 3 έτη ασχέτως με το τι ορίζει το συμβόλαιο. Αν το συμβόλαιο ορίζει μίσθωση άνω των 3 ετών τότε αυτή ισχύει.
 • Τα κοινόχρηστα επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
 • Συνήθως καταβάλλονται 1 έως 2 μισθώματα ως εγγύηση.
 • Η ετήσια προσαύξηση συνήθως ορίζεται στο συν 1 – 2% πλέον του πληθωρισμού αλλά είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.
 • Να διευκρινίζεται στο συμβόλαιο αν επιτρέπεται η μερική ή ολική υπεκμίσθωση, η συστέγαση κτλ
 • Να κατατεθεί το συμβόλαιο στην ΔΟΥ εντός 30 ημερών από τη υπογραφή του ειδάλλως για την καθυστέρηση καταβάλλεται πρόστιμο.

 

Επαγγελματικές Μισθώσεις

 • Στις επαγγελματικές μισθώσεις η διάρκεια του μισθωτηρίου βάση νόμου είναι τα 12 έτη ασχέτως αν αναγράφεται μικρότερη διάρκεια στο μισθωτήριο.
 • Συνήθως καταβάλλονται 1 έως 2 μισθώματα ως εγγύηση ανάλογα με την δυναμική της τοπικής αγοράς.
 • Το ποσοστό ετήσιας προσαύξησης του μισθίου συνήθως ορίζεται στο συν 1 – 2% πλέον του πληθωρισμού αλλά είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.
 • Αν το επιθυμούν και τα δύο μέρη τότε το μίσθιο μπορεί να παραταθεί για 4 επιπλέον έτη. Αν ωστόσο ο ιδιοκτήτης θελήσει να “σπάσει” το μίσθιο στην δωδεκαετία τότε θα πρέπει να αποζημιώσει τον εκμισθωτή με 24 μίσθια.
 • Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει από μόνος του τότε δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση.
 • Είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών ποιος θα επιβαρυνθεί το χαρτόσημο 3,6% επί του μισθίου.
 • Πρέπει το συμβόλαιο να καθορίζει επακριβώς την χρήση του μισθίου. Το μίσθιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για δραστηριότητες οι οποίες δεν περιγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Για την διασφάλισή σας φροντίστε να κατατεθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την υπογραφή του ειδάλλως θα πρέπει να καταβληθεί πρόστιμο.
 • Για να υπεκμισθώσει τον χώρο ο ενοικιαστής θα πρέπει να έχει την δική σας γραπτή άδεια.
 • Αν ενδιαφέρεστε να μισθώσετε ως γραφείο ένα ακίνητο το οποίο μέχρι πρότινος ήταν κατοικία θα πρέπει να ελέγξετε το καταστατικό της οικοδομής για να δείτε αν έχετε τέτοιο δικαίωμα. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει καταστατικό τότε θα πρέπει να πάρετε γραπτή έγκριση τουλάχιστον από το 51% των υπόλοιπων ιδιοκτητών της οικοδομής. Σε οποιαδήποτε περίπτωση φροντίστε να διευκρινίσετε και τακτοποιήσετε αυτά τα ζητήματα πριν θέσετε το ακίνητο σας προς μίσθωση.