Μεσιτικά ΝέαΠως θα αποχαρακτηριστούν 200.000 στρέμματα

Πως θα αποχαρακτηριστούν 200.000 στρέμματα

 

 

Ανοίγει ο δρόμος αποχαρακτηρισμού και πολεοδόμησης άνω των 200.000 στρεμμάτων γης, προκειμένου να δοθεί λύση δόμησης σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες, μέλη οικοδομικών συνεταιρισμών είτε κατοίκων μικρών οικισμών προ του 1923, που λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής τους ως δασικής έχουν μπει εδώ και τρεις δεκαετίες σε «οικιστική καραντίνα». Η αρχή γίνεται με ειδική νομοθετική διάταξη, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα υδατορέματα, η οποία προβλέπει νομιμοποίηση όλων των πολεοδομήσεων δημόσιων δασικών εκτάσεων, που έγιναν πριν από το 1975. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, μαζί με πλήθος άλλες προεκλογικού χαρακτήρα πολεοδομικές εξυπηρετήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, με τίτλο «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας», που κατέθεσε ήδη για ψήφιση στη Βουλή, λίγο πριν αποχωρήσει για την εκλογική μάχη στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτης.

 

Η ρύθμιση-μοντέλο, που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος στο σχέδιο νόμου, η οποία αφορά τις δημόσιες εκτάσεις, με προοπτική να επεκταθεί είτε να επαναληφθεί και για τις ιδιωτικές, αναλυτικά προβλέπει:

«Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ελληνικό Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ και έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, που καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση και ως δασικές εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες». Σχετικά με την ίδια ρύθμιση αναφέρεται ακόμη ότι λαμβάνεται υπόψη η νομοθεσία για τις προϋποθέσεις κύρωσης των δασικών χαρτών (παράγραφος 2) του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α). Επίσης από το ΥΠΕΚΑ σημειώνεται ότι «περαιτέρω κατά το γράμμα και πνεύμα των αποφάσεων του ΣτΕ (ΣτΕ 1285/2009, καθώς και 1573/2002, 2257/2002, 4589/2005, 3080/2007, 185/2012 κ.ά.) αποσαφηνίζεται ότι ως λόγος απώλειας του χαρακτήρα αυτών νοείται και ένταξη των ακινήτων αυτών στο σχέδιο πόλης και ο χαρακτηρισμός αυτών ως οικοδομικών τετραγώνων, η ειδική διαδικασία τυχόν απαιτούμενης άρσης πράξεων μεταγενέστερων χαρακτηρισμών από τη διοίκηση και δη μετά τον έλεγχο συνταγματικότητας ανά περίπτωση από το ΣτΕ διά της διαδικασίας ρυθμίσεως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πέραν των ανωτέρω καθορίζεται αποκλειστική διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων αυτών με κυρίαρχη αρχή την περιβαλλοντική προστασία και τη δημιουργία περιβαλλοντικών πάρκων μέσω ειδικής οικολογικής αξιολόγησης».

 

 

 

πηγη

real estate news