Ζητήσεις ακινήτων

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη λίστα πελατών που επιθυμούν άμεσα να αγοράσουν ή να νοικιάσουν συγκεκριμένα ακίνητα. Αν έχετε κάποιο ακίνητο που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που ψάχνουν οι πελάτες μας, κάντε κλικ στο "Αποστολή ακινήτου" και εμείς θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 35 τ.μ. έως 55 τ.μ., έως 250€, 1 Δωμάτια (Π-1073). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 100 τ.μ. έως 150 τ.μ., έως 230.000€, 3 έως 4 Δωμάτια (Π-1130). Αποστολή ακινήτου.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 28 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 32.000€, 1 Δωμάτια (Π-1139). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 18.000€ (Π-1088). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 35.000€, 1 Δωμάτια (Π-1089). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ., έως 20.000€, 1 Δωμάτια (Π-1092). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 35 τ.μ. έως 70 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 60.000€, 1 Δωμάτια (Π-1094). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 40.000€, 1 Δωμάτια (Π-1099). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 45 τ.μ. έως 150 τ.μ., έως 70.000€, 1 Δωμάτια (Π-1102). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ., έως 55.000€, 1 Δωμάτια (Π-1000). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 35 τ.μ. έως 55 τ.μ., έως 250€, 1 Δωμάτια (Π-1073). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 50 τ.μ., έως 60.000€ (Π-1069). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 20 τ.μ. έως 50 τ.μ., έως 33.000€, 1 έως 2 Δωμάτια (Π-1075). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 28 τ.μ. έως 40 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 20.000€, 1 Δωμάτια (Π-1078). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 35 τ.μ., έως 50.000€, 1 Δωμάτια (Π-1080). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ., έως 70.000€, 1 έως 2 Δωμάτια (Π-1106). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 60 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 90.000€, 2 Δωμάτια (Π-1110). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

έως 250€ (Π-1114). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

έως 1.000.000€ (Π-1105). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 70 τ.μ. έως 100 τ.μ., 16 ετών και πάνω, 1ος όροφος και πάνω, έως 140.000€, 2 Δωμάτια (Π-1041). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ. έως 60 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 50.000€, 1 Δωμάτια (Π-1002). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 25.000€, 1 Δωμάτια (Π-1004). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 45 τ.μ., έως 100.000€, 1 Δωμάτια (Π-1007). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 70 τ.μ., έως 100.000€, 2 Δωμάτια (Π-1016). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ., έως 20.000€, 1 Δωμάτια (Π-1025). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

έως 350€, 1 Δωμάτια (Π-1027). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 35 τ.μ. έως 100 τ.μ., έως 200.000€, 2 Δωμάτια (Π-1029). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 70 τ.μ. έως 150 τ.μ., έως 200.000€, 2 Δωμάτια (Π-1136). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 70 τ.μ., 15 ετών και πάνω, έως 90.000€, 2 Δωμάτια (Π-1039). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 120.000€, 1 Δωμάτια (Π-1135). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 33 τ.μ. έως 50 τ.μ., έως 25.000€, 1 Δωμάτια (Π-1042). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

(Π-1057). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ. έως 65 τ.μ., 4ος όροφος και πάνω, έως 55.000€, 1 Δωμάτια (Π-1060). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ. έως 50 τ.μ., έως 25.000€, 1 Δωμάτια (Π-1062). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ. έως 40 τ.μ., έως 30.000€ (Π-1064). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

έως 230.000€ (Π-1065). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 60 τ.μ. έως 100 τ.μ., έως 90.000€ (Π-1068). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 100 τ.μ. έως 150 τ.μ., έως 230.000€, 3 έως 4 Δωμάτια (Π-1130). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 70 τ.μ., έως 65.000€, 2 Δωμάτια (Π-1038). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 35 τ.μ., έως 30.000€ (Π-994). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ. έως 60 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 50.000€, 1 Δωμάτια (Π-951). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 45 τ.μ. έως 100 τ.μ., 16 ετών και πάνω, 1ος όροφος υπερυψωμένος και πάνω, έως 55.000€, 1 Δωμάτια (Π-953). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ., έως 40.000€, 1 Δωμάτια (Π-959). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ. έως 55 τ.μ., έως 50.000€, 1 Δωμάτια (Π-962). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ. έως 60 τ.μ., έως 45.000€, 1 Δωμάτια (Π-970). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 33 τ.μ. έως 40 τ.μ., έως 35.000€ (Π-979). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 38 τ.μ. έως 100 τ.μ., 25 ετών και πάνω, 1ος όροφος και πάνω, έως 50.000€, 1 Δωμάτια (Π-980). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 70 τ.μ., έως 85.000€, 2 Δωμάτια (Π-1117). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ., 2ος όροφος και πάνω, έως 55.000€, 1 Δωμάτια (Π-993). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 34 τ.μ., έως 30.000€, 1 Δωμάτια (Π-934). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ. έως 60 τ.μ., έως 40.000€, 1 Δωμάτια (Π-1142). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 60 τ.μ. έως 100 τ.μ., έως 60.000€ (Π-1162). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ. έως 70 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 70.000€, 1 Δωμάτια (Π-1163). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 40 τ.μ., έως 35.000€, 1 Δωμάτια (Π-1166). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ. έως 100 τ.μ., από 20.000€ έως 60.000€, 1 Δωμάτια (Π-1175). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 45 τ.μ., Ημιόροφος και πάνω, έως 55.000€, 1 Δωμάτια (Π-1176). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 50 τ.μ. έως 85 τ.μ., 30 ετών και πάνω, έως 95.000€, 1 έως 2 Δωμάτια (Π-1180). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 52 τ.μ., έως 65.000€, 2 έως 3 Δωμάτια (Π-991). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 55 τ.μ., έως 35.000€, 2 Δωμάτια (Π-904). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

(Π-1187). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ. έως 70 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 70.000€, 1 έως 2 Δωμάτια (Π-1050). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 25 τ.μ. έως 40 τ.μ., έως 25.000€ (Π-1054). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 65 τ.μ., έως 65.000€, 2 Δωμάτια (Π-850). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 50 τ.μ., από 40.000€ έως 70.000€, 1 Δωμάτια (Π-1148). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 70 τ.μ., έως 250.000€, 2 Δωμάτια (Π-1149). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 36 τ.μ., έως 40.000€, 1 Δωμάτια (Π-1158). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ., 1ος όροφος και πάνω, έως 35.000€, 1 Δωμάτια (Π-949). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 60 τ.μ. έως 100 τ.μ., 2ος όροφος και πάνω, έως 120.000€, 2 Δωμάτια (Π-887). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 60 τ.μ., έως 350€, 2 Δωμάτια (Π-943). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 45 τ.μ. έως 70 τ.μ., έως 55.000€, 1 Δωμάτια (Π-916). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 45 τ.μ., 2ος όροφος και πάνω, έως 65.000€, 1 Δωμάτια (Π-919). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 70 τ.μ., έως 85.000€, 2 Δωμάτια (Π-923). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ. έως 50 τ.μ., έως 40.000€ (Π-924). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 60 τ.μ., έως 110.000€, 2 Δωμάτια (Π-927). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

έως 450€ (Π-928). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 50 τ.μ., έως 65.000€, 2 Δωμάτια (Π-929). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 80 τ.μ., 20 ετών και πάνω, έως 120.000€, 2 Δωμάτια (Π-1128). Αποστολή ακινήτου.

Ζητείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

από 30 τ.μ. έως 120 τ.μ., έως 30.000€, 1 Δωμάτια (Π-757). Αποστολή ακινήτου.

Ζητήσεις για ενοικίαση